Mariager Fjord

  Fiskepladser

Kystfluekurser

Den er ofte blevet kaldt "landet smukkeste fjord", og det kom derfor som et chok for de fleste, da hele Mariager Fjord i sensommeren '97 led under voldsomme iltsvind.

Iltsvindet skyldtes en uheldig kombination af en dyb inderfjord med ringe vandudskiftning, næringssalte fra oplandet, hedebølge og vindstille - en dødelig cocktail, der fik bunden til at vende, og som dræbte de fleste fisk, smådyr og planter i inderfjorden.

Det ser imidlertid ud til, at vandmiljøet og dets beboere nu er på vej tilbage. I hvert fald fanges der igen havørreder i den lange og smalle fjord, som er meget dyb i den inderste del. Yderdelen er omvendt ganske lavvandet med kun en smal sejlrende ledende ind i selve fjorden.

Mariager Fjord har tilløb af et antal mindre vandløb, som huser dels stationære bækørreder - dels vandrende havørreder. Det er herfra, at fjorden har kunnet rekruttere nye fisk efter fjorddøden. De øvrige fjordfisk såsom ål, ålekvabber og skrubber kommer til udefra - fra det salte Kattegat.

Til de større og fiskbare tilløb hører Villestrup Å på nordsiden og Kastbjerg Å på sydsiden. Begge huser de havørreder, omend opgangen i regelen er så sen, at fredningstiden er sat ind - samt en god bestand af regnbueørreder.

De sidstnævnte søger ofte ud i fjorden, hvor de hurtigt vokser sig store og bliver til rigtige "steelheads". Således er Mariager Fjord traditionelt kendt som Danmarks bedste fiskevand med hensyn til havvandrende regnbuer.

I Mariager Fjord findes to slags havørreder: De mere stationære "fjordørreder", som livet igennem bliver inde i selve fjorden. Og så de regulære havørreder, som vandrer ind og ud gennem fjorden. Fjordørrederne forbliver messingfarvede og tætprikkede, mens de almindelige havørreder anlægger en sølvblank jagedragt som deres artsfæller andre steder.

Udtrækket fra inderfjorden sker gerne i april måned, hvor der kan fanges fisk i såvel inder- som yderfjord. I sommermånederne koncentrerer fiskeriet sig om yderfjorden, mens vinteren normalt byder på godt fiskeri i inderfjorden - til isen eventuelt lægger hindringer i vejen.

Mens livet nu så småt er ved at vende tilbage til den smukke Mariager Fjord, opfordrer lokale fiskere til et mådeholdent fiskeri. Nyd naturen og tag ikke mere end en enkelt fisk med hjem, hvis du skulle være så heldig at løbe ind i en flok havørreder!


E-bog:

"Østjyllands Fiskevande"

Hvis du vil vide mere om de mange og utroligt varierede fiskemuligheder, som Østjylland byder på, så har du bogen her! "Østjyllands Fiskevande" går i dybden med fiskemulighederne i å, sø og ved kysten - fra Mariager Fjord i nord over Silkeborg Søerne og Gudenåen i vest til Horsens Fjord i syd.

173 fiskepladser på 106 sider rigt illustreret med fotos og kort - lige til at have med i lommen på din Android eller iOS smartphone eller på din iPad. Uhyre praktisk, når du er i felten og uden adgang til internettet!

Pris kr. 50,-

Bogen kan bestilles og downloades på adressen
www.steenulnits.dk/stjylland.html


Fiskepladser

Inderfjorden

Nordsiden:

1. Sandskredet
Ved de stejle skrænter på inderfjordens nordside ligger Sandskredet - et meget beskrivende navn på denne lokalitet. Herinde kan der i vintermånederne fanges overvintrende havørreder samt - i sommermånederne - fuldfede steelheads.
- [ se kort ] -

2. Bramslev Bakker
Et naturskønt og fredet område, hvor en af fjordens vigtigste gydebække for havørreder løber ud. Der kan fiskes på begge sider af udløbet, når blot man respekterer fredningsbæltet.
- [ se kort ] -

3. Krogen
Langs lokaliteten med det besnærende navn Krogen er bundforholdene meget varierende. En god fiskeplads, som strækker sig langt vestpå under de skovdækkede skrænter.
- [ se kort ] -

4. Kielstrup Odde
En meget naturskøn lokalitet, hvor man med fordel kan fiske på begge sider af Langsodde - indefter mod Kielstrup Sø eller udefter i selve fjorden. Blød bund vanskeliggør vadning flere steder, så forsigtighed bør udvises.
- [ se kort ] -

5. Stinesminde
Under de stejle og skovklædte bakker ved Stinesminde kan man opleve fint fiskeri efter havørred og steelheads. Det gode fiskeri fortsætter sydover til Løvdal, hvor vandet bliver markant dybere.
- [ se kort ] -

6. Ovebro Hage
Få hundrede meter øst for Ovebro Hage udmunder Villestrup Å - fjordens nok mest produktive tilløb. Det gør i sig selv pladsen attraktiv, men også kompliceret. Således starter fredningsbæltet midt på selve hagen - midt på den gode fiskeplads - og fortsætter indefter i fjorden. Lavt vand med kuperet bund. God plads til steelheads.
- [ se kort ] -

7. Bilfragmenteringen
En plads, der byder på det hele: Går man mod øst - til højre - møder man lavt vand og smuk natur. Går man mod vest - til venstre - støder man på dybt vand, en udskibningshavn samt en støjende bilfragmentering. Men overalt er der fisk at fange - med udsigt til saltfabrikken Dania på den modsatte side af fjorden.
- [ se kort ] -

 

Sydsiden:

8. Ørndalsbugten
En utroligt smuk lokalitet, som tiltrækker mange såvel fisk som fiskere i vinterhalvåret. Herinde kan man fange såvel overvintrende blankfisk som farvede havørreder på gydevandring. Det meget ferske vand tillader fiskeri, så længe isen ikke har lagt sig. Her såvel som i den øvrige del af inderfjorden er der gode muligheder for kontakt med både havørreder og steelheads.
- [ se kort ] -

9. Strandholt
Pynten ved Strandholt er endnu en af Mariager Fjords klassikere. Her går store elledninger tværs over fjorden, og her fanges der traditionelt mange havørreder efterår, vinter og forår - fra land såvel som fra båd.
- [ se kort ] -

10. Katbjerg Odde
Katbjerg Odde stikker næsen ud i den smalle fjord og indfanger mange af de trækkende fisk, som tager sig en pause her. Blød bund kan vanskeliggøre vadning, så forsigtighed tilrådes.
- [ se kort ] -

11. Silleborg Hage
Dårlige adgangsforhold begrænser antallet af fiskere ved denne fine fiskeplads. Bemærk, at der ikke kun er fisk på selve hagen, men langs hele kysten, hvor muslingebankerne i hvert fald tidligere florerede.
- [ se kort ] -

12. Kongsdal
Umiddelbart vest for den nye lystbådehavn findes en spændende kyst, der strækker sig godt et par kilometer hen mod udmundingen af Kastbjerg Å. Der kan med fordel fiskes helt fra havnen og ud til fredningsbæltet ved åen - med fine muligheder for både havørred og steelhead. Godt fluevand med meget afvekslende bundforhold.
- [ se kort ] -

13. Flintegrunden
Mariager Fjord er ikke kendt for fangst af store havørreder fra land. Er man på jagt efter en rigtig stor havørred i Mariager Fjord, har man de bedste chancer fra båd over Flintegrunden et stykke ude i fjorden. Her er der gennem årene landet et pænt antal havørreder over 5 kg.
- [ se kort ] -

14. Dania
Ved saltfabrikken Dania vil man i vintermånederne se et hav af fugle. De er lokket til af det varme vand fra fabrikken, som holder området isfrit i selv den strengeste vinter. Det varme vand lokker også overvintrende havørreder til - samt vinterklædte lystfiskere!
- [ se kort ] -


Yderfjorden

Nordsiden:

15. Lovnkærgård
Ved Lovnkærgård på fjordens nordside skærer sejlrenden sig helt ind under land nær digerne. Her kan man derfor forholdsvis let komme på skudhold af de trækkende havørreder, som findes her.
- [ se kort ] -

16. Pletten
Har man adgang til båd, bør man prøve fiskeriet omkring den lille ø Pletten. Her findes et lille sejlløb, som ofte holder fisk. Men det gælder om at holde et konstant øje på vandstanden, hvis man ikke vil sidde fast med sin båd!
- [ se kort ] -

17. Als Odde
Ved Als Odde møder Mariager Fjord Kattegat. Sejlløbet er smalt og strømmen derfor stærk. Der kan fanges fisk overalt langs sejlrenden - det være sig havørreder eller de skrubber, som fjorden i hvert fald tidligere var så rig på. Lettest er det at fiske fra båd, men ildsjæle kan vade flere kilometer mod øst og nord, mens de affisker kanten af sejlrenden. Længst ude mod åbent hav ligger et lille stenrev, som ofte holder fisk.
- [ se kort ] -

 

Sydsiden:

18. Ajstrup Bugt
I den fredede Ajstrup Bugt når sejlrenden helt ind under land. Her kan man derfor nå fiskene selv med et kort fluekast. Drivende grøde kan dog besværliggøre fiskeriet, som primært drejer sig om trækkende havørreder i vandvendingerne. Vær opmærksom på fredningsbestemmelserne, når der fiskes her. Og vær klar over, at en firehjulstrækker ikke er nogen luksus på de stejle hulveje ned til bugten!
- [ se kort ] -

19. Overgård
Ude langs digerne ved godset Overgaard kan man ligeledes opleve fint fiskeri efter trækkende havørreder. Det er et fiskeri, som topper i maj-juni og september-oktober. Adgangsforholdene ved godset begrænser dog mulighederne for tilrejsende fiskere.
- [ se kort ] -info@angling-eastjutland.dk
© 2000 Steen Ulnits
Skytten 116 · Fiskergaarden - DK-8900 Randers · Denmark
Tlf. +45 23 32 89 88 · Website: www.ulnits.dk · E-mail: steen@ulnits.dk