Ebeltoft Vig

  Fiskepladser

Kystfluekurser

Ebeltoft er turisternes by - højt placeret på badegæsternes og sejlernes Top Ti liste. Ebeltoft er imidlertid også et godt udgangspunkt for en havørredtur forår og efterår, når turisterne - i hvert fald dem uden fiskestang - er draget hjem igen. Eller endnu ikke ankommet.

Den inderste del af Ebeltoft Vig er flad og sandet. Det er her, badegæsterne holder til. Og herinde, man som bundsnørefisker kan gøre gode fangster af flotte fladfisk.

Som havørredfisker bør man i stedet drage sydover - til steder med dybere vand og stenet bund. Det gælder ikke mindst skrænterne nord for det smalle Dragsmur, der adskiller Mols fra Helgenæs. Her er der mange fine fisk at fange - ikke mindst i marts, april og maj, som er højsæson i Ebeltoft Vig.

Sommeren igennem kan der fanges havørreder i Ebeltoft Vig, hvis man holder sig til steder med dybt vand og frisk strøm helt ind under land. Natfiskeriet er så klart at foretrække i sommermånederne. Nået hen i september og oktober, giver dagfiskeriet igen gode fiskemuligheder.

Er ovennævnte pladser optaget, kan man med sindsro fortsætte videre sydpå - til de fine pladser på den naturskønne halvø Helgenæs. Jo længere man kommer væk fra Ebeltoft, desto mere tynder det ud i fisketuristerne. Eller man fortsætter helt ned til Esby Hage, som sammen med Lushage og Sletterhage er klassikere, hvad store kysttorsk angår.

Man fanger ikke mange havørreder hernede, men de er til gengæld så meget større. 2-4 kg's blankfisk er ikke sjældenheder på disse kanter, og større fisk er en reel mulighed. Det samme gælder øen Hjelm, som imidlertid kræver, at man har båd til rådighed. Så er der til gengæld gode muligheder for et møde med såvel stortorsken som storørreden. Selve øen er dog privat.

På vej ud til Hjelm passerer man Hjelm Dyb, som med sine mere end 50 meter vand hører til Danmarks dybeste lokaliteter. Herude venter stortorsken på den lystfisker, som har tålmodighed nok til at lede efter den. Der er nemlig rigtig meget vand at lede i!

Ebeltoft Vig er ganske salt, hvorfor den - stik modsat Kalø Vig længst inde i Århus Bugt - ikke byder på noget vinterfiskeri. Den har nemlig ikke nævneværdige tilløb af ferskvand. Når kulden sætter ind, er alle havørreder for længst over alle bjerge, og det bør havørredfiskeren derfor også være!


E-bog:

"Østjyllands Fiskevande"

Hvis du vil vide mere om de mange og utroligt varierede fiskemuligheder, som Østjylland byder på, så har du bogen her! "Østjyllands Fiskevande" går i dybden med fiskemulighederne i å, sø og ved kysten - fra Mariager Fjord i nord over Silkeborg Søerne og Gudenåen i vest til Horsens Fjord i syd.

173 fiskepladser på 106 sider rigt illustreret med fotos og kort - lige til at have med i lommen på din Android eller iOS smartphone eller på din iPad. Uhyre praktisk, når du er i felten og uden adgang til internettet!

Pris kr. 50,-

Bogen kan bestilles og downloades på adressen
www.steenulnits.dk/stjylland.html


Fiskepladser

1. Øer Maritime
Omkring den store ferieby, hvor færgerne konstant passerer forbi, er der mange fiskemuligheder. Man kunne tidligere fiske i selve havnen - inden for slusen - hvor der regelmæssigt blev sat regnbueørreder ud i det salte vand. Et godt tilbud til den fiskende familie. Disse udsætninger er dog ophørt.

Har man egen båd med - eller lejer man én her - kan man prøve lykken ude i Ebeltoft Vig. Man kan forsøge sig efter havørrederne på vigens vestside, hvor der findes mange gode pladser.

Man kan også prøve lykken på grunde som Øreflak, Øreflippen eller Øreringene, hvor der er gode muligheder for fangst af fladfisk. Ikke mindst pighvar lokker mange småbådsfiskere herud!
- [ se kort ] -

2. Hjelm
Har man adgang til båd, og tillader vejret det, bør man unde sig en tur til Marsk Stigs ø Hjelm. Øen er privat, men der er fine fiskemuligheder ved Vesthagen, hvor der er en rivende strøm og meget dybt vand helt ind under land. Få, men så meget større havørreder, tunge torsk og flotte fladfisk venter. Hjelm Dyb, som man krydser på vej til Hjelm, huser samtidig stortorsk på dybder ned til 50 meter!
- [ se kort ] -

3. Bogens Hoved
Langs det åbne og forblæste Bogens Hoved støder man ofte på trækkende havørreder - ikke mindst i forårsmånederne. Her er der god plads til mange fiskere - og samtidig fine muligheder for fangst af fladfisk.
- [ se kort ] -

4. Fuglsø
Kysten under de stejle skrænter ved Fuglsø byder ikke mindst i forårsmånederne på et fint fiskeri efter blanke havørreder. Stenet kyst med udprægede "badekar" tæt på land. Samt altid læ for vestenvinden.
- [ se kort ] -

5. Dragsmur
Det offentlige område ved den smalle tange Dragsmur bruges mest til søsætning af egen båd. Der er dog også fine fiskemuligheder - med dybt vand helt inde under land.
- [ se kort ] -

6. Vængesø
Afløbet fra den drænede Vænge Sø tiltrækker i vintermånederne en del havørreder - i sommermånederne en del multer. Ligeledes godt kystfiskeri efter torsk og i sæsonen hornfisk. Der er dog privat vej ved efterskolen.
- [ se kort ] -

7. Esby Hage
En glimrende lokalitet, hvor der regelmæssigt fanges både havørred, torsk og i sæsonen hornfisk. Ikke så kendt som Lushage og Sletterhage længere sydpå - derfor heller ikke så mange fiskere.
- [ se kort ] -

8. Lushage
Fredet område. En klassisk og meget smuk lokalitet, som det imidlertid kræver en smule fodarbejde at nå ud til. Få, men store og altid blanke havørreder kendetegner dette sted - de mange og i perioder store kysttorsk ligeledes. Der kan fiskes på selve revet ved Lushage, eller man fortsætter hele vejen om mod Sletterhage.
- [ se kort ] -

9. Sletterhage
Klassisk lokalitet, som kendetegnes af meget dybt vand helt ind under land. Få hundrede meter ude er der således 25 meter vand under kølen, hvis man fisker fra båd! Disse forhold betinger, at der regelmæssigt fanges meget store kysttorsk netop her. Der er samtidig fine muligheder for fiskeri efter fladfisk - med pighvar som en reel mulighed. Få, men store og blanke havørreder.
- [ se kort ] -info@angling-eastjutland.dk
© 2000 Steen Ulnits
Skytten 116 · Fiskergaarden - DK-8900 Randers · Denmark
Tlf. +45 23 32 89 88 · Website: www.ulnits.dk · E-mail: steen@ulnits.dk