Samsø og Tunø

  Fiskepladser

  Kystfluekurser

Samsø er en ø midt mellem Kattegat og Lillebælt - endda en ganske stor ø. Således spænder Samsø mere end 25 km fra nord til syd.

Som ø byder den gæstende lystfiskere på den store fordel, at man altid kan finde læ et eller andet sted - uanset vindretningen. Samtidig er øen leveringsdygtig i meget forskelligartede fiskepladser: Fra stenede kyster med dybt vand og tykvommede torsk helt inde under land til flade og sandede badestrande, hvor både fladfisk og badegæster stortrives.

Samsø ligger centralt midt i det danske rige. Det har gjort øen til en vigtig del af det danske samfund siden tidernes morgen. Således finder man rester af hele fire borganlæg fra middelalderen. Midt på øen, hvor den er meget smal, findes endvidere en mere end 1.000 år gammel gravet kanal, som lettede skibsfarten mellem det østlige og det vestlige Danmark. Kanalen er dog ikke farbar.

Længst i nord - ved Stavns Fjord - findes endvidere bopladser stammende fra ældre stenalder. De gæve stenalderfolk vidste, at den lavvandede Stavns Fjord - med sine mange småøer, holme og stenrev - altid var god for et måltid mad, når sulten trykkede.

Den dag idag er Stavns Fjord stadig et bemærkelsesværdigt fiskevand - mest kendt for sine mange hornfisk i maj-juni. Og for sine specielle bestemmelser, der har til hensigt at beskytte det righoldige dyre- og fugleliv, som findes netop her.

Er man til sol, sand og flotte fladfisk, er der ideelle betingelser både øst og vest for den smalle landstrimmel, der skiller nordøen fra sydøen. Her er der sand og vand, så langt øjet rækker. Er man mere til stenede kyster med mulighed for havørred og torsk, bør man i stedet satse på det sydligste af sydøen eller vestkysten af nordøen.

Fra den stærkt kuperede nordlige del af Samsø - fra Nordby Bakker - er der en imponerende udsigt til naboen Tunø. Tunø er med sine kun 3,5 km2 en lille ø, men den omgives på alle sider af lavvandede grunde, som er rige på fisk. Er man henvist til kysten, samler interessen sig om Stenkalven i nord og Sønderklint i syd.

Fælles for Samsø og Tunø er det torskefiskeri, der året rundt kan drives på grundene ud for øerne. Torskefiskeriet har dog svigtet i de seneste år. Havørredfiskeriet er primært godt forår og efterår da vandet i vintertiden er for salt til, at ørrederne kan leve i det. De trækker derfor væk - ind til fastlandet - når kulden sætter ind.


E-bog:

"Østjyllands Fiskevande"

Hvis du vil vide mere om de mange og utroligt varierede fiskemuligheder, som Østjylland byder på, så har du bogen her! "Østjyllands Fiskevande" går i dybden med fiskemulighederne i å, sø og ved kysten - fra Mariager Fjord i nord over Silkeborg Søerne og Gudenåen i vest til Horsens Fjord i syd.

173 fiskepladser på 106 sider rigt illustreret med fotos og kort - lige til at have med i lommen på din Android eller iOS smartphone eller på din iPad. Uhyre praktisk, når du er i felten og uden adgang til internettet!

Pris kr. 50,-

Bogen kan bestilles og downloades på adressen
www.steenulnits.dk/stjylland.htmlFiskepladser

Samsø:

1. Issehoved
Fiskeriet starter et par kilometer syd for selve spidsen, hvor stejle skrænter markerer, at dybt vand når ind under land. Mulighed for havørred og i sæsonen hornfisk. Torsk kan fanges næsten hele året, men dette iskeri har generelt svigtet i de seneste år.
- [ se kort ] -

2. Kolsøre Hage
Stenet strand med gode muligheder for havørred og i sæsonen hornfisk. Torsk kan fanges næsten hele året.
- [ se kort ] -

3. Balle Hage
Mulighed for havørred og i sæsonen hornfisk. Torsk kan fanges året rundt.
- [ se kort ] -

4. Fugledal Hage
Mulighed for havørred og i sæsonen hornfisk. Torsk året rundt.
- [ se kort ] -

5. Asmindør Hage
Mulighed for havørred og torsk samt i sæsonen hornfisk.
- [ se kort ] -

6. Mårup Havn
Dybt vand kombineret med sten og tang giver gode muligheder for fangst af både torsk og fladfisk.
- [ se kort ] -

7. Mårup Vig
Lavvandet og sandet bund giver gode muligheder for fangst af fladfisk.
- [ se kort ] -

8. Sælvig
Fiskeri som ved Mårup Vig
- [ se kort ] -

9. Kolby Kås
God lokalitet til ikke mindst torskefiskeri, da man fra havnemolerne når ud på dybt vand. Fine fladfisk på pletter med lys bund.
- [ se kort ] -

10. Grydenæs Odde
Stærk strøm kombineret med dybt vand giver gode muligheder for fangst af torsk. Havørred og i sæsonen hornfisk.
- [ se kort ] -

11. Brattingsborg
Dybt vand på hele strækningen fra fyret og østpå til Lushage byder på fint fiskeri efter torsk, havørred og i sæsonen hornfisk.
- [ se kort ] -

12. Lushage
Fiskeri som ved Brattingsborg.
- [ se kort ] -

13. Stålhøj Hage
Godt fiskeri efter primært torsk.
- [ se kort ] -

14. Stavns Fjord
Lavvandet og stenet fjordområde med stejle skrænter. Vanskeligt at besejle og vanskeligt at vadefiske. Især kendt for sit fiskeri efter gydende hornfisk i maj-juni. Specielle restriktioner for færdsel, da fjorden er udlagt som statsreservat.
- [ se kort ] -

15. Besser Rev
Langt stenrev, der strækker sig flere kilometer nordpå og dermed beskytter Stavns Fjord mod Kattegat. Specielle restriktioner for færdsel, da hele området omkring Stavns Fjord er udlagt som statsreservat.
- [ se kort ] -

16. Nordby Bugt
Muligheder som ved Mårup Vig. Fint fiskeri efter fortrinsvis fladfisk.
- [ se kort ] -

 

Tunø:

17. Stenkalven
Store sten på nordkysten lokker her havørreder på kastehold af gæstende fiskere. Fint fiskeri forår, sommer og efterår.
- [ se kort ] -

18. Sønderklint
I læ af de stejle skrænter ved Sønderklint kan man opleve godt havørredfiskeri det meste af året. Natfiskeri i sommertiden kan være meget produktivt - stik modsat vinteren, som typisk er fisketom på øerne. Meget milde vintre dog undtaget.
- [ se kort ] -info@angling-eastjutland.dk
© 2000 Steen Ulnits
Skytten 116 · Fiskergaarden - DK-8900 Randers · Denmark
Tlf. +45 23 32 89 88 · Website: www.ulnits.dk · E-mail: steen@ulnits.dk