Horsens Fjord

  Fiskepladser

  Kystfluekurser

Er der noget, som Horsens Fjord er landskendt for, så er det Danmarks største skarvkoloni. Den ligger på fjordens nordside - på den lille Vorsø .

På Vorsø yngler hvert år op imod 5.000 voksne skarver. Det er så mange, at det kan mærkes på områdets fiskebestande og ørredvande.

Alligevel kan man opleve et til tider meget fint fiskeri i denne skønne østjyske fjord. Skarverne trækker jo sydpå til Middelhavet, når vinteren stunder til, og de vender først tilbage igen med foråret. I mellemtiden har fjordens ørreder og ørredfiskere derfor frit slag!

Havørrederne i den godt 20 km lange Horsens Fjord kommer fra dels udsætninger direkte i saltvand, dels fjordens to væsentligste tilløb: Bygholm Å, der løber gennem den nu så berømte Bygholm Sø og udmunder i Horsens Havn. Og så Hansted Å, der kommer til nordfra og udmunder længere ude - mod Vorsø.

Den indre del af Horsens Fjord er lavvandet og byder ikke på klassiske kystpladser med hård og varieret bund. Man kan dog ofte opleve et fint vinterfiskeri på beskyttede steder med blød bund.

Horsens Fjord byder på et sandt virvar af næs, pynter og odder. Det giver et malerisk landskab med mange gode fiskemuligheder for den, der ikke er bange for at gå lidt og selv udforske kilometerlange kyststrækninger. Som man så til gengæld kan være helt alene om.

Nordsiden af Horsens Fjord er ikke så kendt og besøgt som sydsiden. Mellem fastlandet og Alrø er der en lang dæmning, så man kan køre hele vejen til Egehoved, der er øens sydligste spids og et godt udgangspunkt for nogle timers fiskeri i Draget. Dæmningen gør også, at havørrederne nødvendigvis må passere syd om Alrø på vej ind og ud gennem fjorden.

Karakteristisk for mange af de gode kyststrækninger i Horsens Fjord er en hård stenbund med mange rigtigt store sten. Tidligere var der da også et udbredt stenfiskeri i fjorden, men det er nu ophørt.

Glemmes må heller ikke øen Endelave, som ligger syd for fjordens udmunding. Endelave fisker normalt bedst, når fiskene er trukket ud af Horsens Fjord - i sommervarmen. Den ligger jo midt ude i den friske strøm. Således kan man herude ofte opleve et fornemt natfiskeri efter havørred midt i sommerferien med familien!


E-bog:

"Østjyllands Fiskevande"

Hvis du vil vide mere om de mange og utroligt varierede fiskemuligheder, som Østjylland byder på, så har du bogen her! "Østjyllands Fiskevande" går i dybden med fiskemulighederne i å, sø og ved kysten - fra Mariager Fjord i nord over Silkeborg Søerne og Gudenåen i vest til Horsens Fjord i syd.

173 fiskepladser på 106 sider rigt illustreret med fotos og kort - lige til at have med i lommen på din Android eller iOS smartphone eller på din iPad. Uhyre praktisk, når du er i felten og uden adgang til internettet!

Pris kr. 50,-

Bogen kan bestilles og downloades på adressen
www.steenulnits.dk/stjylland.html


Fiskepladser

Nordside:

1. Stensballe
Lidt besøgt lokalitet, som med sit lave vand og bløde bund kan være en produktiv vinterplads for fjordens havørreder.
- [ se kort ] -

2. Vorsø
Vandet omkring skarvkolonien Vorsø er meget lavt og stenet. Der skal vades langt, hvis man vil i kontakt med fjordens havørreder herude. Og fiskes let, så man ikke sidder fast hele tiden. God fluelokalitet. Ingen adgang på selve Vorsø, som er totalfredet.. Det nye Vorsø Naturreservat omfatter nu 895 ha, hvoraf 830 ha er søterritorium og 65 ha land. Fiskemulighederne i området er således stærkt reduceret i forhold til tidligere.
- [ se kort ] -

3. Egehoved
Her vader man ud til sejlrenden og fisker lukt ud i Draget - den meget smalle og dybe indsejling til Horsens Fjord. Stor forsigtighed er påkrævet, da bunden falder brat og kan skride væk under én.
- [ se kort ] -

Sydside:

4. Flintehage
En spændende og kun lidt besøgt fiskeplads, som kan give fine fisk - ikke mindst i forårsmånederne, når fiskene trækker. Forsigtig vadning er påkrævet, da bunden er blød flere steder.
- [ se kort ] -

5. Borre Tange
Den lange og smalle Borre Tange giver som Egehoved på nordsiden mulighed for at fiske lige ud i Draget. Der skal dog gås langt, hvilket holder de fleste fiskere væk. Vad forsigtigt, da bunden kan være blød flere steder.
- [ se kort ] -

6. Snaptun
En klassisk kystplads ved udmundingen af Horsens Fjord. Der fiskes ud til Hestodde mod nord, men langt mere besøgt er strækningen sydover mod Batterierne. Gode muligheder for fangst af havørred. Stedet er dog specielt kendt for sine mange regnbueørreder, som er undsluppet fra det lokale havbrug.
- [ se kort ] -

7. Hjarnø
Tager man færgen over til Hjarnø, kan man fiske ud i Hjarnø Sund fra nordsiden. Specielt ved Odden syd for havnen er der meget dybt vand helt ind under land. Ideel plads til fluefiskeri - gerne med synkeline.
- [ se kort ] -info@angling-eastjutland.dk
© 2000 Steen Ulnits
Skytten 116 · Fiskergaarden - DK-8900 Randers · Denmark
Tlf. +45 23 32 89 88 · Website: www.ulnits.dk · E-mail: steen@ulnits.dk